Hagkan mo ang Tamis ng Aking Katawan - 80s Bomba era

Hagkan mo ang Tamis ng Aking Katawan - 80s Bomba era